?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɥʬϮ2ٶ:专业化的工业品b2c商城——传奇商?中国工业电器|?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ɥʬϮ2ٶ:|络营销风生水vQ不其中乏汽车、化妆品、金融和食品{大众消费品。客hq斥几千万巨资,试水|络营销Q相较之下,工业品企业在|络营销中的表现则显得有点冷清。纵观大多数工业品B2Bq_只提供信息服务,展示..."><meta name="keywords" content="ɥʬϮ2ٶ," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/Article/2/AD100165027_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- q告位:tech其他悬Q --> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a> <a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a> <a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a > 电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul><ul style="border-right: none;" class="nav_font1"><li class="xplb"><a >新能?/a><a >机器?/a><a >电器</a></li><li class="xplb"><a >节能环保</a><a >云计?/a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >变频?/a><a >E_?/a></li></ul> </div> </div> <!-- q告位:剙D链接 --> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList12/" target="_blank">电器杂志</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ɥʬϮ2ٶ:专业化的工业品b2c商城——传奇商?/h1><div class="news_mes">文章来源Q传奇商?作者:【未知?点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?013/7/22 10:18:03<input type="hidden" id="ID" value="100165027"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/> 转蝲Q?span id="ZFImg100165027"><img src="//www.baidu.com/img/baidu_jgylogo3.gif" onload="OnLoadZF('ZFImg100165027','Content');"/></span></div><div id="Content" style="display:none;">[专业化的工业品b2c商城——传奇商城]:|络营销风生水vQ不其中乏汽车、化妆品、金融和食品{大众消费品。客hq斥几千万巨资,试水|络营销Q相较之下,工业品企业在|络营销中的表现则显得有点冷清。纵观大多数工业品B2Bq_只提供信息服务,展示...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu <span style="line-height:1.5;">|络营销风生水vQ不其中乏汽车、化妆品、金融和食品{大众消费品。客hq斥几千万巨资,试水|络营销Q相较之下,工业品企业在|络营销中的表现则显得有点冷清。纵观大多数工业品B2Bq_只提供信息服务,展示行业企业q告Q对工业品企业的帮助有限Q而在深化服务上下_夫的“传奇商城”的则突破了q一瓉?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 随着<a target="_blank">电子</a>商务的发展,来多的工业品商城上线Q也在进行其不断的完善。传l实体手D늚费用不断攀高与效用的日益降低让工业品企业也开始移情于|络谋求新的发展。此外,大多数工业品企业的客L体有限,需要与潜在客户高频ơ、互动化、深度化沟通方式,希望借助|络来实现。面对以上几点,传奇商城则是非常l力的?</p> <p style="text-indent:2em;"> 在信息化时代Q电子商务本w所h的开放性、全球性、低成本、高效率{内在特征,使得电子商务在改?a target="_blank">工业?/a>贸易形式上有着天然的优ѝ凭借着庞大的品库、完备的供应商及专业的需求匹配团队,传奇商城不断推出更ؓ完善的服务,在工业品企业生、经营和理zd中发挥重要作用,Z们创造巨大h倹{?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/Article/2/AD100165027_1.html" target="_blank">专业化的工业品b2c商城——传奇商?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/Article/8/150126/AD100209369_1.html" target="_blank">分布式光伏需pȝ性徏设:中美</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150122/AD100209112_1.html" target="_blank">英威腑֏与构建国家特U变压器</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/9/150121/AD100209043_1.html" target="_blank">工业机器Z金属成Ş机床的集</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/8/150121/AD100209042_1.html" target="_blank">机械人必看,机械设计忌500</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150119/AD100208835_1.html" target="_blank">12306认与阿里云合作Q租?/a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150116/AD100208657_1.html" target="_blank">늺늼行业 以技术换市场</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150116/AD100208637_1.html" target="_blank">U米电阻器:控制材料氧原子含</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/8/150114/AD100208513_1.html" target="_blank">低压电器行业q行分析与未来展</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150126/AD100209371_1.html" target="_blank">湖南电力SF6断\器状态评估技</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/34/150126/AD100209333_1.html" target="_blank">日本研发半机械昆虫:用蟑螂液</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/14/150123/AD100209272_1.html" target="_blank">数字的秘密:谈光伏늫数据</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/8/150122/AD100209142_1.html" target="_blank">用脑U学解读互联|h工智能未</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/9/150122/AD100209114_1.html" target="_blank">如何识别伪劣非标늼产品</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/13/150122/AD100209111_1.html" target="_blank">英威腾专利LH破640,?/a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150122/AD100209094_1.html" target="_blank">合康变频抽aZ用变频器喜获</a></li><li class="xplb">·<a href="/Article/17/150122/AD100209092_1.html" target="_blank">ABB创造轻型高压直输甉|?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20150129/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(48)">专题Q?014q度电工电器行业q?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20150101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(47)">工业l济新常?2014行业q终</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/internet/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(46)">2014首届世界互联|大会专题报</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2014gbh/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(45)">2014中国国际工业博览会专题报</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/201403/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(41)">x行业3.15Q盘点电~企业那</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/wumai/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(39)">节能环保 全民抗霾</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/special/201309/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(38)">微博热议Q金九银?庆双?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/Compound/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(36)">物联|专题:方便你我?/a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p>客服1:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 客服2:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 客服3:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦Q?/p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2015增值电信业务经营许可证 沪B2-20040657</p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>