?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɥʬϮ2Ӱ:中国首个矛_烯国家标准出?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ɥʬϮ2Ӱ:?010q石墨烯获得物理学奖以来,U学家和产业界对矛_烯就开始狂热的q逐。在q逐石墨烯的同Ӟ一大批cȝ墨烯的二l材料也被相l发玎ͼ如何对其准确定义事关相关材料产业的发展。记?7日从泰州巨纳..."><meta name="keywords" content="ɥʬϮ2Ӱ," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/10/190118/AD100885268_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList10/" target="_blank">技术标?/a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ɥʬϮ2Ӱ:中国首个矛_烯国家标准出?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q中国科技|?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/1/18 10:55:22</span><input type="hidden" id="ID" value="100885268"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[中国首个矛_烯国家标准出炉]:?010q石墨烯获得物理学奖以来,U学家和产业界对矛_烯就开始狂热的q逐。在q逐石墨烯的同Ӟ一大批cȝ墨烯的二l材料也被相l发玎ͼ如何对其准确定义事关相关材料产业的发展。记?7日从泰州巨纳...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu ?010q石墨烯获得物理学奖以来,U学家和产业界对矛_烯就开始狂热的q逐。在q逐石墨烯的同Ӟ一大批cȝ墨烯的二l材料也被相l发玎ͼ如何对其准确定义事关相关材料产业的发展。记?7日从泰州巨纳新能源有限公司获悉,该公司牵头v草的我国首个矛_烯国家标准GB/T 30544.13-2018Q《纳c科技 术语 W?3部分Q石墨烯及相关二l材料》正式发布。该标准也是二维材料领域的第一个国家标准?</p> <p style="text-indent:2em;"> cȝ墨烯的二l材料家族涉及学U跨度大、范畴广、种cdQ一直以来呈现多点开花、新现象、新应用频出的创新态势。二l材料是当下最前沿的科研应用领域之一Q涵盖了印刷电子、柔性电子、超U电宏V太阌甉|、量子点、传感器、半g刉等Q具有十分优异的机械、热学、光学特性,是多领域实现颠覆式创新的基础?</p> <p style="text-indent:2em;"> Ҏ国家标准的定义,׃层或几层构成Q其中每一层内的原子与所在层内的邻近原子紧密成键l合Q有一个维度(卛_厚度Q处于纳cx更小度Q其余两个维度通常处于更大度的材料,UCؓ二维材料?</p> <p style="text-indent:2em;"> 二维材料I竟有什么优异性能Q由于单层二l材料的表面原子几乎完全裔RQ相比于体相材料Q原子利用率大大提高。通过厚度控制和元素掺杂,可以更加容易地调控能带l构和电学特性。因此,二维材料更利于化学修饎ͼ也更利于电子传递,同时它的柔性和透明度高Q在可穿戴智能器件、柔性储能器件等领域前景׃h?</p> <p style="text-indent:2em;"> 我国首个矛_烯和二维材料国家标准主要由泰州巨Ux能源有限公司、东南大学等单位赯Q前者于2010q成立,是国内最早从事石墨烯研究、检、应用、标准化工作的公怹一?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/10/190118/AD100885268_1.html" target="_blank">中国首个矛_烯国家标准出?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885267_1.html" target="_blank">中国或将首次发布有毒有害大气污染物名?</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885266_1.html" target="_blank">天|Q?019q打?条“智?”业链</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885265_1.html" target="_blank">2019全球芯片市场q有救,但他们却可能</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885264_1.html" target="_blank">停不下来Q澳z电讯再投资两条L</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885263_1.html" target="_blank">华ؓ率先完成了中?G技术研发试?.6</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190118/AD100885262_1.html" target="_blank">三大存储芯片巨头遭中国反垄断调查 中国?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/67/190118/AD100885261_1.html" target="_blank">人工助力家居Q但以下三大问题成智</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/10/190118/AD100885268_1.html" target="_blank">中国首个矛_烯国家标准出?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885259_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器有蝲分接开?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885257_1.html" target="_blank">甉|癄Q断路器控制回\Qؓ</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/17/190118/AD100885255_1.html" target="_blank">研究人员研制灉|声波传</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885251_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器中性点接地Q?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885245_1.html" target="_blank">甉|癄Q?5kVq式变压器的?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885241_1.html" target="_blank">甉|癄Q家装时如何选电U?</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/14/190118/AD100885238_1.html" target="_blank">电力变压器铭牌见q不,q些</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885188_1.html" target="_blank">甉|癄Q冷水机q行中出现结</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885142_1.html" target="_blank">甉|癄Q落地式大量程Z</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190118/AD100885130_1.html" target="_blank">甉|癄Qrenishaw光栅Z?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/13/190117/AD100884998_1.html" target="_blank">鸿利智汇再次取得发明专利证书</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190116/AD100884598_1.html" target="_blank">甉|癄Q四元低压液相色׃A</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190116/AD100884594_1.html" target="_blank">甉|癄Q力士乐REXROTH截止</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190115/AD100884307_1.html" target="_blank">甉|癄Q安捷u液相色谱仪</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190115/AD100884296_1.html" target="_blank">甉|癄Q常见的气相色谱分析</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019011101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(411)">2019机器业趋劉K?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019011103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(410)">物联|?018现状?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019011102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(409)">无h?018回望?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019010401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(408)">g2018回望?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019010403/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(407)">盘点2018新能源汽车现状、展?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019010402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(406)">2019人工走向专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018122801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(405)">传感器技术及势解析专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018122803/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(404)">回顾2018机器业发展状况,</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.jmzznu.cn">ʱʱ˹ƻ</a> <a href="//www.kqxbpz.icu">11ѡ5׬</a> <a href="//www.wsxvjb.icu">۵ӡ</a> <a href="//www.pdfewr.icu">ʱʱʺ©</a> <a href="//www.dhhqza.icu">ոƱ</a> <a href="//www.dklmyo.com.cn">Ǯ˸Ϸ</a> <a href="//www.peplxc.icu">ʱʱѯ</a> <a href="//www.rggjsi.icu">pk10߼ƻȺ</a> <a href="//www.tvckwg.icu">ӢDzʼƻ</a> <a href="//www.eqtmib.icu">λȡ</a> <a href="//www.oqirrd.com.cn">4ţţɿھ</a> <a href="//9361999.com.cn">ʱʱֱֳ</a> <a href="//www.birebr.icu">ɹʱʱ</a> <a href="//www.ccgskh.icu">600Ʊ׼ƻ</a> <a href="//www.ewsitf.com.cn">ͨţţֻ</a> <a href="//www.olftcg.icu">Ф˹ƻվ</a> </body> </html>