?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɥʬϮ2Ӱ:2018中国可再生能源学术大会将?月召开-中国工业电器|?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ɥʬϮ2Ӱ:?018中国可再生能源学术大会”将?月召开中电新闻|记?杨鲲?王怡然6?0日,?018中国可再生能源学术大会新d布会”在北京召开。大会主席、中国可再生能源学会理事长K天伟在发布会上表C:..."><meta name="keywords" content="ɥʬϮ2Ӱ," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/11/180611/AD100823639_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList11/" target="_blank">会议培训</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ɥʬϮ2Ӱ:2018中国可再生能源学术大会将?月召开</h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q中国电力新ȝ 作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2018/6/11 14:32:44</span><input type="hidden" id="ID" value="100823639"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[2018中国可再生能源学术大会将?月召开]:?018中国可再生能源学术大会”将?月召开中电新闻|记?杨鲲?王怡然6?0日,?018中国可再生能源学术大会新d布会”在北京召开。大会主席、中国可再生能源学会理事长K天伟在发布会上表C:...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu ?018中国可再生能源学术大会”将?月召开 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 中电新闻|记?杨鲲?王怡然 </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180611/20180611143232_8484.jpg" width="500" height="375" title="2018中国可再生能源学术大会将?月召开" alt="2018中国可再生能源学术大会将?月召开" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 6?0日,?018中国可再生能源学术大会新d布会”在北京召开。大会主席、中国可再生能源学会理事长K天伟在发布会上表C:“发展可再生能源是当下顺应全球能源绿色发展趋?兑现温室气体减排承诺,推进能源生和消贚w命、推动能源{型的重要措施。近q来,以风能、太阌Z表的中国可再生能产业获得了D世瞩目的发展速度和巨大成。截臛_q底,我国可再生能源装机约占d电装?6.5%,可再生能源发电量U占d电量25%。风力风c太阌光伏发电、太阌集热面积的安装应用连l多q稳居世界第一。可再生能源pȝ高效、稳定、规模化的应用离不开技术创新驱动下的成本持l降?q也是中国可再生能源U技工作者的成W和骄傌Ӏ?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 据中国可再生能源学副理事ѝ?018中国可再生能源学术大会程序委员会d李宝山在发布会上介绍Qؓ加强可再生能源领域学术交,引领新技术推q及应用Q促q我国可再生能源事业健康可持l发展,׃国可再生能源学会dQ以“绿色能? 创新引领”ؓ主题的?018中国可再生能源学术大会”将??1~23日在北京召开?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 记者从发布会现了解刎ͼ?018中国可再生能源学术大会”包含开q式主论坛和多场专业分论坛以及闭q论坛等环节??1日开q式主论坛:上午Q计划围l“未来能源架构”,分别从可再生能源和氢能等多项技术的发展研判、在未来能源架构中的可再生能?与关键技术、多能耦合利用与学U融合、支撑未来可再生能源应用的智能电|、能源互联网技术特邀4?个专题报告。下午,计划两场对话Q第一Z未来能源架构与我国能源发展\U图为题Q探讨未来能源架构中各项能源技术的定位、关键技术与解决Ҏ、重大装备、学研合作创新、政{支持等发展要素Q凝l院士专家意见,形成促进行业健康持箋快速发展的相关Q第二场以破解当前行业发展瓉的技术解x案ؓ题,针对当前备受x的弃风、弃光、弃水、拖补欠补等行业瓉及痛炚w题,从技术角度探讨分享解x\与创新技术、模式与Ҏ?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 作ؓ我国可再生能源领域的权威性学术组l,中国可再生能源学会有11个专业委员会和专业组Q本ơ大会将力邀国内外著名专家学者、企业家{分别阐q各可再生能源及新能源技术的未来发展势。在22日?3日两天时间里D行光伏、风能、生物质能、vz能、地热能、天然气水合物、清z取暖和低能耗徏{、氢能与燃料甉|、可再生能源与新一代电力系l、太阌光化学{化和利用、储能等十余个专?0多场ơ学术分会,全面展示我国可再生能源学研成果Q以彰显U技创新对绿色能源可持箋发展的重大引领作用。此外,为引导青q学子把创新Ȁ情与国家重大战略需求结合,大会同时启动首届全国大学生可再生能源U技竞赛?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/11/180611/AD100823639_1.html" target="_blank">2018中国可再生能源学术大会将?月召</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/180611/AD100823638_1.html" target="_blank">生命至上 安全生 W三届工业防爆与安全</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/180611/AD100823637_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈如何提?0kV真空开关的</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/180611/AD100823636_1.html" target="_blank">甉|癄QHM8式塑x路器</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/180611/AD100823635_1.html" target="_blank">甉|癄Q铅酸蓄甉|电能转换的原?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/180611/AD100823634_1.html" target="_blank">甉|癄Q固体电器</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/180611/AD100823633_1.html" target="_blank">늺늼刉业转型升求突?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/180611/AD100823632_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器自动跳闸的原?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/11/180611/AD100823639_1.html" target="_blank">2018中国可再生能源学术大会将</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823637_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈如何提?0kV?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823636_1.html" target="_blank">甉|癄QHM8式塑x?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823635_1.html" target="_blank">甉|癄Q铅酸蓄甉|电能转换</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823634_1.html" target="_blank">甉|癄Q固体电器</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823632_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器自动跳闸</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823631_1.html" target="_blank">甉|癄Q怎么拆卸直流电动?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823630_1.html" target="_blank">甉|癄Q零序电互感器是如</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823562_1.html" target="_blank">甉|癄QFESTO늣阀JMFH-5</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823540_1.html" target="_blank">甉|癄Q电池真I高温试验箱</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823525_1.html" target="_blank">甉|癄Q三回\变压器直电</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/14/180611/AD100823523_1.html" target="_blank">电力高空试钳的配置参数</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823522_1.html" target="_blank">甉|癄Q诺冠双作用气与单</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823518_1.html" target="_blank">甉|癄QMiltonRoy隔膜늚</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823511_1.html" target="_blank">甉|癄QWANDFLUH늣阀</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/180611/AD100823506_1.html" target="_blank">甉|癄Q矿用本安型震仪Y</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018060701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(310)">2018W?4届中国郑州工业装备博</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018060702/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(309)">2018亚洲(北京)国际物联|展?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018060703/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(308)">2018中国电子商务大会专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018060704/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(307)">2018中国新能源汽车发展峰会专</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018053101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(306)">2018工业物联|(IIoTQ创新大</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018053102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(305)">2018世界刉业大会专题报道</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018053104/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(304)">2018中国国际大数据业博览会</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018053103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(303)">2018腾讯“云+未来”峰会专?/a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 会员合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.mheqdf.icu">ѧʱʱ</a> <a href="//www.ocfyha.com.cn">һͽ10IJ</a> <a href="//www.jsthvb.cn">pk10¼</a> <a href="//www.vcuxvq.icu">11ѡ5Ѽƻ</a> <a href="//www.boazfb.cn">׬ǮϷ</a> <a href="//www.zjtbvi.icu">Ʊ10׬</a> <a href="//www.mkrzqi.com.cn">17ʱʱƭ</a> <a href="//www.hqqqlc.icu">˷ͧƻ</a> <a href="//www.yydhmg.com.cn">pk</a> <a href="//www.dijrdc.icu">Ͷע</a> <a href="//1890353.com.cn">ʱʱֱ</a> <a href="//www.uaodox.icu"></a> <a href="//www.nyqcdx.icu">ɽʱʱַ</a> <a href="//www.qedftr.com.cn">ȷֱʱȷ</a> <a href="//1995839.cn">˫ɫ500ͼ</a> <a href="//www.kqqbit.cn"></a> </body> </html>