?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ĩ֮ɥʬϮtxt:甉|癄Q恒温恒湿试验机的心?-传感?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ĩ֮ɥʬϮtxt:恒温恒湿试验机用于测试和定电工、电子零部g及其他品及材料q行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能比较。能够带动温湿度的实际问题就是:“传感器”是否能辑ֈ不一L效果Q成Z大家公认的一..."><meta name="keywords" content="ĩ֮ɥʬϮtxt," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/32/190522/AD100897517_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a >视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ĩ֮ɥʬϮtxt:甉|癄Q恒温恒湿试验机的心?-传感?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【互联网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/5/22 16:23:11</span><input type="hidden" id="ID" value="100897517"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q恒温恒湿试验机的心?-传感器]:恒温恒湿试验机用于测试和定电工、电子零部g及其他品及材料q行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能比较。能够带动温湿度的实际问题就是:“传感器”是否能辑ֈ不一L效果Q成Z大家公认的一...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu 恒温恒湿试验机用于测试和定电工、电子零部g及其他品及材料q行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能比较。能够带动温湿度的实际问题就是:“传感器”是否能辑ֈ不一L效果Q成Z大家公认的一大问题。下面上宝试与您一h了解下传感器Z是“心脏”吧! </p> <p style="text-indent:2em;"> 传感器系l:恒温恒湿试验机的传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电l和热电偶。湿度的量Ҏ有两U之选:q湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高,现在的试验箱正逐步的以固态传感器代替q湿球来q行湿度的测量?</p> <p style="text-indent:2em;"> 高温是由高温传感器传送温度进入高温试验室对品进行测试;湿度传感器是l由湿度传感器“快递”湿度进入测试箱对品进行湿度测试?</p> <p style="text-indent:2em;"> 实际性的发展带给我们不一L效应Q有可能在今后的观念中,辑ֈ发展的较好途径。高低温交变湿热试验pq新一步的阶梯Q抵辄方向是有一定的差距的,在这里我们可以看出。然而,该设备采用圆弧造型及表面经N条纹处理Q高质感外观Qƈ采用q面无反作用把手Q操作容易,可靠Q造型观大方、新颖。因此,传感器是十分重要的,光要的部g更有Q温湿度控制器和制冷pȝ机组?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898219_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压防爆鼓风机故障排查</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898218_1.html" target="_blank">甉|癄Q温度传感器几种常见的故障以及它</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898217_1.html" target="_blank">甉|癄Q高低温试验机在使用中出现的故障</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898216_1.html" target="_blank">甉|癄Q离心机的常见故障的排除?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898215_1.html" target="_blank">甉|癄Q振动刀切割真空气܇应用案例</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898214_1.html" target="_blank">甉|癄Q数字示波器的日常故障分?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898213_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何解决高压鼓风机振动Q?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898212_1.html" target="_blank">甉|癄Q澃涡气늚应用</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898211_1.html" target="_blank">甉|癄Q磁L液位计常见故障及原因分析</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898210_1.html" target="_blank">甉|癄QHYDAC压力l电器的故障如何</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898219_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压防爆鼓风机故障</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898218_1.html" target="_blank">甉|癄Q温度传感器几种常见</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898217_1.html" target="_blank">甉|癄Q高低温试验机在使用</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898216_1.html" target="_blank">甉|癄Q离心机的常见故障的</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898215_1.html" target="_blank">甉|癄Q振动刀切割真空气܇</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898214_1.html" target="_blank">甉|癄Q数字示波器的日常故</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898213_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何解决高压鼓风机</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898212_1.html" target="_blank">甉|癄Q澃涡气늚应用</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/11/190524/AD100897666_1.html" target="_blank">“大咖云集,׃n资源”最新峰</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190522/AD100897518_1.html" target="_blank">甉|癄Q冷热冲击试验机的分</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190521/AD100897373_1.html" target="_blank">甉|癄Q测量煤气流量计U类</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190521/AD100897356_1.html" target="_blank">甉|癄QCKD接近开关的分类</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/11/190521/AD100897315_1.html" target="_blank">zd预告?019长三?深圳?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190508/AD100896738_1.html" target="_blank">甉|癄QKISTLER传感器作?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190402/AD100895334_1.html" target="_blank">甉|癄QOMALƧ玛AEpd?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190401/AD100895270_1.html" target="_blank">甉|癄Q芯片测试系l说?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.mtlmys.icu">ڱ_һ</a> <a href="//www.mcupej.cn">ȷֱ</a> <a href="//www.sbkvgr.com.cn">ʱʱ̳</a> <a href="//www.dvmoov.icu">׬ </a> <a href="//www.sabhma.cn">ӮǮϷ</a> <a href="//www.oklnbs.icu">Ĵʱʱ˺</a> <a href="//www.rfmwvd.icu">ϮƱƻ</a> <a href="//www.echqgr.cn">ptƽ̨</a> <a href="//www.anmjjc.icu">͸ôӱͶע</a> <a href="//www.ffthtg.cn">Ƿը˶</a> <a href="//www.mjazgb.icu">pk10һ׬ٿ</a> <a href="//www.ojqyqt.icu">365ʲƱ׿</a> <a href="//www.xuewsm.icu">йɽʱʱ</a> <a href="//www.xsovep.icu">޵кڿ5ƻ</a> <a href="//www.afncom.icu">ʱʱͣ</a> <a href="//www.uuzmgy.icu">pkʰʲô</a> </body> </html>